Tag - Rahulolu

Küsimuste küsimine

Küsimustes ja nende esitamises peitub suur jõud!

„Edukad inimesed esitavad paremaid küsimusi ning selle tulemusena saavad paremad vastused.“ – Anthony Robbins „Kui mul oleks 1 tund aega lahendada probleem, millest sõltub minu elu, siis esimesed 55 minutit pühendaksin [...]